Zajmuję się bardzo szeroką zakrojoną działalnością w polu kultury: kuratorstwem sztuki, krytyką artystyczną, animacją kultury, edukacją kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Działam także na polu akademickim, gdzie zajmuję się organizacją i prowadzeniem konferencji naukowych, redakcją i publikacją książek i artykułów, a także aktywnie udzielam się w pracach Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci UJ.

Obie te dziedziny łączę w projektach artystyczno-naukowych, a od niedawna dołączam także nowy aspekt wynikający z moich zainteresowań: nowe technologie.

Ponieważ wierzę, że sztuka i humanistyka potrzebuje technologii i vice versa.