trouble with the double

W pierwszej fazie mojego projektu zdecydowałam się na przebadanie istniejących już modeli funkcjonowania, a więc wystaw odbywających się w popularnych warszawskich instytucjach: Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta” oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej, oddział Muzeum nad Wisłą.

W związku z pandemią koronawirusa, w dniu 12 marca 2020 zostały zamknięte do odwołania, decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wszystkie instytucje kultury z powodu zagrożenia pandemicznego, co jednoznacznie zamknęło na ten moment możliwość przeprowadzenia dalszych badań empirycznych w galeriach. Sytuacja zagrożenia zarażeniem COVID-19 jest dynamiczna i realizacja dalszych etapów mojego planu badawczego (lub potrzeba jego modyfikacji) będzie uzależniona od decyzji władz państwowych w zakresie dalszego funkcjonowania instytucji oraz obostrzeń wobec społeczeństwa.

Obserwując rozwój wypadków, a także reakcje sceny artystycznej w Polsce, zdecydowałam o włączeniu w obszar zainteresowania praktyk cyfrowych prowadzonych przez polskie galerie sztuki współczesnej. W ten sposób otworzyłam zupełnie nowy rozdział moich badań doświadczenia użytkowników.

W maju 2020 roku przeprowadziłam wstępną rundę badań doświadczeń użytkowników wirtualnej galerii sztuki współczesnej. Za najbardziej reprezentatywny przykład wirtualnej wystawy w pełni wykorzystującej potencjał narzędzi technologicznych obrałam wystawę THE TROUBLE WITH DOUBLE, przygotowaną na zlecenie galerii Szara Kamienica w Krakowie przez kuratorkę Katarzynę Oczkowską i kolektyw twórczy Serotonina Error.

Zastosowane metody badawcze obejmowały 3 części badania:

  1. wstępną ankietę dotyczącą dotychczasowych doświadczeń i oczekiwań osoby badanej skonstruowaną z użyciem narzędzia Google Forms 
  2. niemoderowany, zdalny test użyteczności według standardów UX researchu z wykorzystaniem internetowego narzędzia Lookback
  3. kwestionariusz doświadczenia użytkownika (UEQ, autorstwa zespołu dr. Martina Schreppa, udostępniony na wolnej licencji do celów badawczych – )

Zaproszone do badania osoby pochodziły z ustalonej na wcześniejszych etapach grupy docelowej, udało się przebadać w sumie 7 osób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *