Zajmuję się szeroko zakrojoną działalnością w polu kultury: kuratorstwem sztuki, krytyką artystyczną, animacją kultury, edukacją kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Działam także na polu akademickim, gdzie zajmuję się organizacją i prowadzeniem konferencji naukowych, redakcją i publikacją artykułów oraz kwerendą archiwalną.

Obie te dziedziny łączę w projektach artystyczno-naukowych, do których od niedawna dołączam także nowy aspekt wynikający z moich zainteresowań: nowe technologie.

Ponieważ wierzę, że sztuka i humanistyka potrzebuje technologii. I vice versa.

Chcesz ze mną współpracować?
Napisz na marta@swietlik.pl