Od wielu lat prowadzę różnego rodzaju działalność edukacyjną i popularyzatorską, głównie z zakresu edukacji artystycznej i historii sztuki.

Jeśli szukasz pomocy w nauce do matury z historii sztuki lub kogoś kto poprowadzi zajęcia dla grupy jednorazowo lub cyklicznie, napisz do mnie: marta@swietlik.pl

Na swoim koncie mam:

  • wykłady o sztuce współczesnej dla seniorów z Akademii Pełni Życia w Krakowie (2012)
  • cykl wykładów popularyzujących sztukę współczesną „Czego szuka sztuka?” w Galerii Kronika w Bytomiu (2014)
  • zajęcia akademickie: ćwiczenia z interpretacji dzieła plastycznego dla studentów pierwszego stopnia oraz wstęp do studiów nad kulturą wizualną dla studentów studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego (2015-2018)
  • korepetycje indywidualne z historii sztuki i języka polskiego na poziomie szkoły średniej (od 2013)
  • przygotowanie maturalne z historii sztuki dla grup młodzieżowych oraz przygotowanie do rozmów na egzaminach wstępnych na uczelnie artystyczne (2021)

A także w ramach zajęć praktycznych:

  • warsztaty kreatywno-technologiczne dla aktywnych kobiet pod hasłem D.I.Y. Działaj!
  • zajęcia z podstaw programowania dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych
  • warsztaty z podstaw grafiki komputerowej i obsługi tabletów graficznych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i gimnazjum
  • warsztaty edukacyjno-plastyczne dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej
„Przygoda ze sztuką – impresjoniści” (Zdj. Arteteka WBP w Krakowie)
Zajęcia DIY Działaj! (Zdj. Arteteka WBP w Krakowie)