W pierwszej fazie mojego projektu zdecydowałam się na przebadanie istniejących już modeli funkcjonowania, a więc wystaw odbywających się aktualnie w popularnych warszawskich instytucjach: Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta” oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej, oddział Muzeum nad Wisłą.

Przyjęte przeze mnie cele badawcze to weryfikacja projektowanej użyteczności, czyli skuteczności wystawy w docieraniu do odbiorców z założonym komunikatem i wywoływaniu określonych emocji.

Pytanie, na które chciałam znaleźć odpowiedź dzięki badaniom brzmi: czy cel wystawy jest osiągany, tj. czy użytkownik wychodzi z określoną wiedzą, emocjami?

Metody, którymi się posłużyłam to:

  • Desk research – wnioski z badań ilościowych prowadzonych na zlecenie instytucji
  • Moderowane, bezpośrednie testy użyteczności
  • Wywiad kontekstowy (bez moderacji samego zwiedzania) -> bezpośrednio po zwiedzaniu

Zasadnicza część badania, czyli test użyteczności odbywał się w przestrzeni dwóch wystaw organizowane w ramach realizacji programu Roku Antyfaszystowskiego z podobnymi celami i założeniami, w dwóch instytucjach o podobnym profilu, choć z innym zapleczem i historią funkcjonowania:

1. NIGDY WIĘCEJ. SZTUKA PRZECIW WOJNIE I FASZYZMOWI W XX I XXI WIEKU // Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Nad Wisłą (30.08 – 17.11.2019)

2. STRAJK. KÄTHE KOLLWITZ, HITO STEYERL, KEREN DONDE // Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki (10.09 – 17.11.2019)

Badania UX należą do typu badań jakościowych, stąd do sformułowania ogólnych wniosków wystarczyła mi niewielka próba 4-5 osób badanych podczas jednej wystawy. 

Bardzo ważny okazał się pierwszy etap desk researchu, podczas którego ustaliłam grupę docelową. Dzięki  raportowi z badania segmentacyjnego warszawskich uczestników kultury z 2016 roku wybrałam do badania grupę użytkowników stanowiących ASPIRUJĄCY MAINSTREAM – nie osoby po raz pierwszy odwiedzający instytucję, ale też nie specjaliści. Jednak najważniejszym kryterium doboru próby, które okazało się decydujące dla całego badania była po prostu chęć przyjścia i zobaczenia wystawy przez osobę badaną. 

Badania udało się przeprowadzić w czasie udostępnienia wystaw dla publiczności, w przeciągu dwóch tygodni listopada 2019. W sumie przebadałam 8 osób.

O efektach tego etapu przeczytasz w kolejnym poście: wnioski z badań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *